Steeds meer informatie wordt digitaal opgeslagen. Dit is praktisch en snel, maar tegelijk risicovol. De digitale wereld staat immers constant bloot aan allerlei bedreigingen. Denk aan virussen, phishingmail, hacken of ransomware. Lang niet iedereen is zich bewust van de risico’s die zij lopen.
De Digibetes Check helpt om het online bewustzijn van uw medewerkers te vergroten en om digitale veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beheersen. Onze Security Awareness App onderzoekt of uw organisatie is beschermd tegen Digibetes en waar de zwakke schakels zitten. Het probleem kan zo bij de kern worden aangepakt.
 

Wie is de zwakste schakel?

Wie is de zwakste schakel?

Tegenwoordig heeft iedereen te maken met cybersecurity. Niet iedereen weet echter wat de rolverdeling is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Iedere ICT-gebruiker is wel eens geconfronteerd met phishing, virussen of misschien zelfs hacking. Maar daar is nog niet alles mee gezegd: net zoals dat cyberaanvallen steeds vaker voorkomen en zich verder ontwikkelen, zullen de beschermingsmaatregelen zich ook steeds verder uitbreiden. Een goed bewustzijn bij de gebruiker is essentieel, maar is slechts één kant van het verhaal. Hoe zit het bijvoorbeeld met het risicobewustzijn bij managers en bestuurders? Is op strategisch niveau duidelijk wat de risico's zijn voor de organisatie en welke maatregelen genomen dienen te worden? Zowel top-down als bottom-up dient uw instelling het goed voor elkaar te hebben. Waar zit bij uw instelling de zwakste schakel? En wat kan uw rol zijn om deze te versterken? Dit kunt u nu ontdekken:

Probeer het zelf
 

Doe de Digibetes Check

Doe de Digibetes Check en ontdek de zwakke schakels in uw ICT-beveiligingsprocedures.

Heeft uw instelling een zwakke schakel in uw ICT-security keten? Zijn naast uw managers en bestuurders ook uw medewerkers voldoende risicobewust? Is op strategisch niveau duidelijk wat de risico's zijn voor de organisatie en welke maatregelen genomen dienen te worden?

Onze experts hebben dertig stellingen en vragen voor u samengesteld, die via ons mobiele platform de Security Awareness App aan uw medewerkers gesteld worden. Hiermee krijgt u een helder beeld van de actuele stand van zaken in het ICT-securitybewustzijn van uw organisatie. De vragen die door uw medewerkers worden beantwoord, geven u een nauwkeurig beeld van het ICT-veiligheidsbewustzijn en waar de verbeterpunten liggen.

Om het gebruik van de app zo laagdrempelig mogelijk te houden, krijgt u van ons ondersteuning. Onze instructievideo helpt om problemen met installaties of inloggen te voorkomen. Daarnaast staat de helpdesk paraat voor technische ondersteuning.

Na afloop van de Digibetes Check, worden de resultaten in een handzaam adviesrapport gepresenteerd.

Probeer het zelf

Doe de Digibetes Check en u ontvangt:

De Security Awareness App
Dertig Security Awareness vragen
Helpdesk support voor technische ondersteuning
Instructievideo
Adviesrapport met aanbevelingen
 

Aanbieding

Krijg inzicht in het ICT-veiligheidsbewustzijn van uw volledige organisatie.

Bestel de Digibetes Check nu tijdens de actieperiode voor slechts €995,-
Meld u hier aan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op 

Contact